Mindful werken

 Mindful werken in de zorg- en hulpverlening

Professionals die werkzaam zijn in de zorg- en hulpverlening worden vaak geconfronteerd met emotioneel belastende situaties. Hierdoor is het extra belangrijk dat zij alert blijven op het reguleren van de eigen emoties en gevoelens. Het is een uitdaging om onder de hoge werkdruk in balans te blijven. Al jaren is er in de (geestelijke) gezondheidszorg sprake van een toename in steeds meer oplossing- en resultaat gericht werken, hogere administratieve druk en een te kort aan collega’s.
Deze ontwikkelingen kunnen zorgen dat de ontmoeting met de mens (cliënt/patiënt) op de achtergrond raakt. En dat terwijl mensen helpen juist één van de drijfveren van zorg professionals zijn, waardoor ze dit werk zijn gaan doen. Ze zijn veelal betrokken en voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. Door de huidige omstandigheden is het niet altijd mogelijk de zorg- en hulp te verlenen zoals ze dat zouden willen. Hierdoor kunnen zij gevoelens van falen, onmacht, onzekerheid en tekort schieten ervaren. Dit veroorzaakt (morele) stress en spanningen. De professional kan op de maatschappelijke omstandigheden, geen invloed op uit oefenen.
Als er ook privé veel van de zorgprofessional gevraagd wordt in de rol als ouder, partner, mantelzorger, vindt er een dubbele mentale belasting plaats. En daarbij leggen ze zichzelf vaak een hoge druk op om al die rollen, goed te vervullen. Zorgprofessionals zijn in het werk steeds gericht op anderen en zij hebben daardoor de neiging zichzelf soms op de tweede plaats te zetten. Dit maakt dat ze niet altijd even goed voor zichzelf zorgen. En voor een korte tijd kan dat prima, maar op langer termijn kan dit problemen opleveren.

Signalen verminderde zelfzorg kunnen zijn:

Prikkelbaar, concentratie problemen, vermoeidheid, over betrokken, apathie, onverschilligheid, verminderde aandacht voor zichzelf, steeds bezig zijn met de ander. Een ander signaal kan zijn dat de zorg professional situaties van overdracht of tegenoverdracht niet meer opmerkt. De mindfulness stressreductie training kan hierbij helpend zijn.

Mindfulness MBSR training

Veel zorg- en hulpverlenende organisaties in Twente hebben het extra werkgevers pakket Extra Leefstijl van Menzis voor de  medewerkers afgesloten. Vanuit dit pakket kunnen zorgprofessionals tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de 8 weekse mindfulness MBSR training. Zij ontvangen dan een vergoeding van 80% tot max. 350 euro. Het volgen van de officiële Mindfulness Stress Reductie Training is een mooie stap. Deze training wordt door Pedalion aangeboden op open inschrijving en ook op maat voor zorg- hulverlening teams of organisaties.

Organisaties

Organisaties en teams kunnen bij Pedalion de op maat gemaakte training “Take Care and ACT Mindfully” voor zorg en hulpverlening professionals afnemen. De training bevat onderdelen uit de Acceptance and Commitment Therapie, Compassie en Mindful communiceren. Deze training is gericht op het vergroten van de psychologische flexibiliteit, het verstevigen van de eigenkracht en versterken van de veerkracht. Hierin kunnen verschillende items aan bod komen en worden samengesteld: mindful communiceren, psychologisch flexibel blijven, grenzen aangeven, omgaan met (morele) stress, compassie, zelfzorg en meer, al gelang de vraag en behoefte. Deze training kan zowel in company als op locatie worden gegeven. In overleg is er veel mogelijk, neem bij interesse gerust contact op.

Resultaten module Take Care and ACT Mindfully kunnen zijn:

– Passend grenzen kunnen aangeven
– Mindful communiceren
– Goed voor zichzelf zorgen
– De aandacht hebben bij de taak
– Er is meer èchte aandacht voor de cliënt
Er zal meer verbinding met cliënten en collega’s worden ervaren, hierdoor zal het welzijn van de professional toenemen.

Ziekteverzuim verminderen door de mindfulness training

Wetenschappelijk onderzoek (Goodman, M. J. & Schorling, J. B. 2012) toont aan dat het toepassen van mindfulness door zorgprofessionals een positieve invloed heeft op het ervaren van stress, emotionele uitputting en piekeren. En dat zij nadien een toename ervaren aan zelfcompassie, tevredenheid, ontspanning en zelfzorg. Deze elementen spelen een belangrijke rol in het voorkomen van stress en burn-out klachten. Hierdoor heeft het volgen van de MBSR training een preventieve werking, op het verminderen van ziekteverzuim in de organisatie. Uit de conclusie van dit onderzoek blijkt dat, na deelname aan de training, er significante verbeteringen in burn-outscores en mentaal welzijn voor een breed scala aan zorgverleners gepaard gingen.

“Mindful werken staat voor minder stress en meer balans op de werkvloer".